Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

2 nov 2012

Bandada de Gurrions BlancosO agüerro, con a suya color sora, cubilla ro mon. Día par d’otro as tucas amaitinan enfarinadas por nieus que ban e bienen seguntes barian as temperaturas, encara templadas. Manimenos, a punto ro día firmes chelatas te fan os didos güespedes, no agana cullir o tocho, as mans se refirman dintro d’as pochas e o cuello en o forro polar.

Pero bueno, cal puyar, semos en o tiempo de zensos de sarrios, o de sanmigalada, en o que ye más fázil trobar os mastos. Ta ra primabera son chitaus e amagatos por as rallas e os pazinos, allora ye más fázil contar as crabatas de fembras e crabitos, agora os masclos.

Rechirando con os prismaticos por as palas d’as Peñas d’Aso, en o Puerto Biescas, una bandada de paxaros buela de tascón a tascón, en o canto d’a parete. En cada bolito esclatan un terzenal de tacas blancas, como luminetas intermitens. Son os gurrions blancos (Montifringilla nivalis); cada begata que ubren as alas amuestran a color blanca d’a parti inferior; cuan as tancan domina a color parda e asinas, como cuan ta l’agüerro as tremoletas combinan o royo e o plata d’as suyas fuellas mobedizas, un semaforo blanco e pardo siñala os dondíos d’una ‘boda’ d’urions bllancos, como se conoxen en Benás.

Ye un paxaret bien parexito a un gurrión normal, menos por as partis blancas que ha en as alas e a coda, más amplas por a parti baxa como ye debandito. Ta ro agüerro e ro ibierno se chuntan en bandadas, siempre en a alta montaña. Minchan cucos e bexetals, asobén en o canto de conchestras e nebers, por o que ye más fázil beder-los por enzima d’os dos mil metros. No han guaire medrana d’a nuestra espezie, aprobeitan a presenzia umana ta trobar recursos, como fan muitos animals d’alta montaña: minio, taril de Canfrán, pintaparet... Ye por ixo que ta l’ibierno no se fan raros en os parquins d’as estazions d’esquí, e tot o año en puestos altos con restorans, como en as terrazas d’o Midi de Bigorre, u conzentrazions de chens, asinas o cobalto d’as Tres Serols, a 3355 m. Ye más fázil de trobar en montañas calzinas que de ferriza u metamorficas, más de Ordesa que de Maladeta, por exemplo.
Bibe en as montañas d’o arco alpino, dende o Cantabrico dica Asia, encluyendo profés os Perineus e os Alpes. Os suyos nombres populars lo contimparan con os gurrions, como en o caso aragonés, con os pinchans (italiano Fringuello alpino), u ro relazionan con o suyo meyo, a nieu: niverolle en franzés, snowfinch (pinchan d’a nieu) en anglés, equibalén a os gascons oseth deras neus (paxaro de ras nieus) e pinçan de montanha e a os sardos fringuel ëd la fioca e schinsun ëd muntagna, pinchán d'a nieu e pinchán d'a montaña. Tamién paran cuenta d’a suya color blanca, como o catalán pardal d’ala blanca. En aragonés, o 'paxaro d’a nieu' nombra a aus que, cuan o fredo e a nieu aparixen por os lugars, s’amanan ta ra calor d’as costruzions umanas, dende o pintaparet a ro papirroi u ro engañapastors. O gurrión blanco, manimenos, no gosa baxar tanto, prefiere quedar-se por os altos, con a gallina blanca u a paniquesa blanca, o minio.

Mientres que puyamos, os gurrions ban benindo dende as Peñas d'Aso enta ras peñas Gabacha e Borreguil, fendo-nos compaña. Nusatros imos apuntando cada sarrio que campa por ixas rinconadas, almorzamos fren a ra espelunga de Zarrambucho. Bel cluxigüesos traza una raya royisca por o zielo, una fembra de istas alicas-güeitres - Gabardera se clama - pinta de narancha una pinganeta de Peña Retona dende a que nos aguaita sin brenca de prisa. O sol fa buen estar, a tasca se'n ba deschelando, pero no más a parti alta, se fa esbarizadera; baxando me pretaré una buena costalada con a florita babada. De tornas ta ro auto me lebo o remero d'os gurrions blancos e una carga de bardo...No hay comentarios:

Publicar un comentario