Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

10 may 2012

Drabas entre as lurtes


A Lana Mayor ye a o norte d'a Partacua, en a Bal de Tena. Astí, dizen que fa bel par de sieglos, tresformón a selba por una tasca d'as que beluns claman 'alpinizatas', que pareix tasca subalpina pero no ye tan altera como caleba; en cuentas de estar a 2400 m. semos a 1800 m.


Dimpués de un mes de pleber e, más que más, nebar, espazan as boiras e biene a calor. O canto d'os paxaricos: zistras amariellas, cudiblancas, cudirroyas, rocasers, fresanas e mesmo bel cuculo que campa por os pocos pins negros que s'esparden por a tasca, se bei acompañau por o estrapaluzio de continas lurtes que baxan por as canals d'as parez de Partacua, dende A Peña Telera dica ra Punta Escarra. S'esbalzan d'a parti alta d'a montaña y s'esbarizan por as canals u blincan por os tampaus.  As marmotas corren, minchan, s'acarrazan e chilan sin medrana a una alica crabitera que descansa por as peñas d'o Escuach. Grallas de bieco royo la espachan dimpués de muito treballo e, cansina, se'n ba por o sarrato enta o ueste, chusto por do campa un cluxigüesos choben, de toza negra e peito pardo.

 D'entre as flors que ban naxendo paro cuenta en ista amarilleta de fuellas menutas. Ye una Draba aizoides subsp. aizoides. D'a familia d'as cruziferas, as yerbanas, ye propia d'as montañas d'o zentro e sur d'Europa. Crexe dende os 1700 dica os 3300 m. de altitú en os Perineus, en terreno de tasca-saso, con piedras, crepazas, crenchons e puestos en os que poca competenzia puede tener. A familia d'as yerbanas se conoxe bien por a bachoqueta fina y estreita que fan de fruito; si ye larga se conoxe como silícua, si ye curta, como as que se beyen en a foto - ixas "pipas" berdas que rematan en un filorchet - se claman siliculas.

Dezaga d'a draba se bei un cluxito - Gentiana occidentalis -, que aprobeita o canto d'a tasca. A primera ora yera tancato, replegato ta ebitar chelos e fredos. Con o sol s'ha ubierto aguardando os cucos que l'han de polinizar. Se'n ban fendo boiras y, entre guambra e guambra, o sol pica en a cara como si benise aprezisato, masiau rezio. D'as rallas de Partacua continan as lurtes por as turrumperas. En os cobaxos d'a peña s'apreta a nieu en conchestras. En o estiu ferán onra a os sarrios acaloraus que, agora, garimbolían espelurziaus por os sarratos de tasca, son cambeando o pelache largo e fosco ibernal por o royo e curto d'as calors. Luego librarán as crabas os nuebos sarriez.

No hay comentarios:

Publicar un comentario