Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

16 mar 2012

Primeras paxarelas


Con a fin d'o ibierno ya se beyen prous de paxarelas, bolandrinas, boletas u birabolas, que con toz ixos nombres e beluno más se conoxen en aragonés. Iste maitín m'he trobato con ista bonica Iphiclides podalirius subsp. feisthamelii (ta bels autors Iphiclides feishtamelii), conoxita como sucaleites, que en catalán tamién se diz paxarela zebrata y en anglés paxarela de coda golondrina. Ta os franzeses, cremata.

A ros suyos cucos les saben buenas as matas d'a familia d'as rosazias, como os arañóns u os artos. Buela dende iste mes de marzo dica otubre, en o Mediterranio. En Aragón ye más normal dende abril dica agosto. Se deseparan dos subespezies, u espezies como tos n'he dito: la una campa por buena parti de Eurasia, ye meyo acotolata en Europa zentral por o costumbre de arramblar con as matas d'as marguins, e por ixo en bels países ye protexita. La otra buela dende o norte de Africa dica o sur de Franzia, se'n ye acostumbrata a ros ambiens urbans e trasformatos, por ixo pareix que leba millor bida.

A sucaleites d'a foto ye masto e liba en una floreta de escabiosa. Bien bonica.

No ye a unica espezie que se'n bei agora por istas montañas. Ayer mesmo abeba petau de paxarelas d'a espezie Gonepterix rhamni, que como endica o nombre, s'asozian a matas d'o chenero Rhamnus (pudiera, lantierno, escambrón...). Son prou bisteras, con a color amariella e as alas con o canto ondulato e rematato por una punteta. O quiesto e perdito David Gómez me deziba que por o nuestro Semontano las claman limoneras, que ye tamién o suyo nombre castellano.

No hay comentarios:

Publicar un comentario