Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

8 mar 2012

O crabero d'a chaminera

Pasan os meses d'estar quieto e cutio, como o crabero d'a foto, pero beder-lo me ha feito pensar que ya yera tiempo de retomar o blog...

Yera l'otro día dondiando por as carreras de un lugar de istas sierras cuan bide o bobonet iste amagau en o forato de una polita chaminera. Zereño refuerzo simbolico d'o espantabruxas que corona o telladet de losa.

 Arriscada fayena a suya, espantando mals d'a casa que, con as mesmas y en una fumata imprebiesta puede dixar-le as plumas rustidas sin que le bague talmén ni tartir. Güei he tornato a pasar por astí e l'animal ya no yera en o suyo aguaite, quí sape si iste cabo semana una chera lo abrá espachau d'o cado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario