Ya fa años que soñaba con fer chiretas de marisco, güei be d'aber-ne por astí, pero seguro que no sapen tan buenas como yo me pensaba de nino

19 abr 2012

Curachens amariella


A floreta d'a foto ye una Androsace vitaliana subsp. vitaliana. Ye feita o 1 de abril pasato en o tensino mon de Sandiniés, cuan a sequera campaba por istas redoladas. Dende fa bel par de semanas ixe puesto ye enrunau de nieu. Os libros dizen que gosa florexer entre mayo e chulio e asinas será tamién iste año, anque ta ixos días primers de abril as flors e as marmotas marcasen en falso a primabera. Pero como diz José Ramón Ceresuela, o ibierno no se lo minchan os ratons.

Androsace biene d'o griego de andros - ombre - e  akos - remeyo -, bels autors dizen tamién que de sakos - escudo -, pero ya fa muitos años un tal Cadevall esparó ixa teoría. Yera un nombre que Dioscorides daba a un alga marina, e que Linneo emplegó ta iste chenero que ha poco de alga e menos de marino. Como no sólo debeba de curar ombres, que tamién mullers, he preferito dixar-lo como "curachens"; ixo sí, no he trobato garra puesto en que empleguen flors de iste chenero ta curar cosa, Linneo sabrá porqué eslixió baltizar-lo asinas...

Vitaliana ye por un botanico beneziano, Vitaliano Donat. Ye común que unos botanicos fayan omenache a atros. Asinas, bi ha una subespezie iberica, Androsace vitaliana subsp. assoana, adedicata a o saputo aragonés Ignacio de Asso (1742-1814), un merexito omenache.

A mateta, no pasa de 5 zm. de altaria, se troba en o sur d'os Alpes e parti d'os Perineus, aquí entre os 1600 e os 2900 m. de altitú, 1500-3000 ta os Alpes. Ye d'a familia d'as cuculetas - Primula -. O chenero ha nueu espezies en istas montañas, belunas endemicas d'a nuestra cordelera, atras compartidas con os Alpes, bel par más espardidas.

Enta o fundo d'a foto se'n beden as Argualas, con poca nieu. Ya fa bels días que son amagatas en meyo d'a boira e, cuan espaza, amuestran pantas blancas, como cal que siga ta istas calendatas.

1 comentario:

  1. Grazias por o PDF que me nimbies d'a topo d'os Alpes. Ye muito intresán, e por fin se de do bienen bels toponimos que leban "albar" e no sinifican "blanco".
    Salú

    ResponderEliminar